Tayangan Video dan Kuiz Maal Hijrah

29 September 2017 | Jumaat
3.00 petang – 5.00 petang | Pusat Internet 1Malaysia Langgar, Kedah

Tujuan:
Memberi penekanan kepada peserta betapa pentingnya tarikh hijrah dalam sejarah agama Islam.

Kelebihan:
Mendedahkan nilai-nilai murni daripada sejarah penghijrahan di samping belajar menghormati agama yang lain.

Penglibatan:
Pengunjung program.

Perlaksanaan aktiviti:
Peserta menonton tayangan maal hijrah dan menjawab kuiz berdasarkan pemahaman daripada tayangan maal hijrah tersebut.

Berikut adalah gambar semasa aktiviti dijalankan:

Kembali ke halaman utama