Program Klik Dengan Bijak dan Advokasi

3 Oktober 2017 | Selasa
8.00 petang – 1.00 petang | Sekolah Kebangsaan Jabi, Kedah

Tujuan:
• Memberi galakan pelajar Tahun 6 untuk sentiasa berwaspada semasa berinteraksi di laman sosial.

Kelebihan:
Memberi pendedahan dan penekanan pentingnya keselamatan diri semasa melayari internet.

Penglibatan:
Pelajar sekolah.

Perlaksanaan aktiviti:
Memberi pendedahan kepada pelajar Tahun 6 tentang cara menggunakan internet dengan selamat.

Aktiviti Berkaitan:
 Pengurus menyampaikan Klik Dengan Bijak dan Advokasi.
 Pelajar diberi tugasan dan aktiviti seperti kuiz, silang kata dan susun perkataan.
 Sesi soal jawab bersama pelajar.

Berikut adalah gambar semasa aktiviti dijalankan:

Kembali ke halaman utama